First responder systém v MSK - základní informace


PhDr. Lukáš Humpl, mluvčí ZZS MSK, 1. 1. 2019 23:22:57 - verze pro tisk

Zdravotnická záchranná služba MSK chystá spuštění tzv. first responder systému na území Moravskoslezského kraje. Jde o zapojení školených zachránců do poskytování první pomoci pacientům v ohrožení života na místě události, a to ještě před příjezdem posádky ZZS. Systém je již využíván úspěšně nejen v zahraničí, ale i v několika prvních krajích České republiky.

Jedinečnost myšlenky spočívá v propojení záchranné služby s vyškolenými zachránci, kteří jsou v dosahu místa události, na němž se nachází pacient ve stavu ohrožujícím život. Operační středisko je v indikovaných případech aktivuje prostřednictvím speciální mobilní aplikace. Vyškolený zachránce, je-li právě poblíž, tak může poskytnout základní první pomoc dříve, než posádka ZZS, vyjíždějící ze vzdálenějšího stanoviště. Takový včasný zásah může být nesmírně důležitý a zvyšuje naději pacienta na přežití.

 

Realizace systému first responderů je plánována v několika fázích. Zdravotnická záchranná služba již vyškolila vybrané dobrovolníky z vlastních řad. Prošli celým testovacím provozem a následně budou využiti v rámci spuštění systému. Současně s testováním mobilní aplikace byl systém upravován pro plné využití zdravotnickým operačním střediskem.

Souběžně byla připravena osnova a náplň kurzu First responder ZZS MSK, kterým musí projít každý dobrovolník v Moravskoslezském kraji. Kurz obsahuje pět vyučovacích hodin a jeho obsahem je seznámení se s aplikací pro přijetí výzvy, základy první pomoci v podobě zástavy masivního krvácení, uvolnění dýchacích cest či správného vedení základní neodkladné resuscitace s využitím automatizovaného externího defibrilátoru. Nedílnou součástí je také seznámení dobrovolníků s etickým kodexem poskytování první pomoci či zvládáním stresových situací. Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou. Úspěšní absolventi obdrží certifikát a jsou zařazeni do systému s unikátními přihlašovacími údaji platnými pro jedno mobilní zařízení.

V nejbližší vlně budou ve stejném rozsahu pro činnost first responderů připravováni dobrovolníci ze základních složek IZS. Později dále členové ostatních složek IZS, kteří v Moravskoslezském kraji fungují: Český červený kříž, Vodní záchranná služba, Horská služba, stejně jako zařazení členové jednotek požární ochrany obcí. V poslední vlně budou osloveni dobrovolníci pracující ve zdravotnických povoláních. Lékaři a nelékařský zdravotnický personál s kvalifikací dle zákona 96/2004 Sb. (sestry, záchranáři, řidiči zdravotních dopravních služeb, laboranti, sanitáři, aj.). Záchranáři v rámci Moravskoslezského kraje předpokládají postupné vyškolení několika set osob.